Политика за поверителност2021-04-27T13:07:39+03:00

Политика за поверителност

Тотем Спорт ООД, ЕИК: 200946305, със седалищен адрес: гр. Асеновград, ул.ПИРОТСКА 4, управлява уебсайта www.totemskibansko.com („Услугата“). Няма да използваме или споделяме вашата информация с никого, освен както е описано в тази Политика за поверителност. Ние използваме Вашата Лична информация за предоставяне и подобряване на Услугата и за осъществяване на онлайн плащания. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същото значение като в нашите Общи условия, достъпни на https://totemskibansko.com

В изпълнение на задълженията заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни, „Тотем Спорт“ ООД,  е приело настоящата Политика за защита на лични данни. С информацията предоставена по-долу, имаме за цел да Ви разясним как и защо обработваме личните Ви данни, колко време ще ги съхраняваме, както и какви мерки за защита сме предприели. Политиката се прилага по отношение на всички видове обработване на лични данни, както в магазините ни, така и при извършване на регистрация, продажба и обслужване чрез онлайн магазина ни.

Събиране и използване на информация

Данните, които събираме от и за Вас, използваме за целите на:
• Предоставяне на услугите и продажба на продуктите ни;
• Предлагане на качествено клиентско обслужване и отговаряне на запитвания;
• Спазване закона или законови задължения и/или да отговаряме на искания от публични и държавни органи;
• Анализиране и подобряване услугите и продуктите ни;
• Управление на социалните ни мрежи;
• Промотиране на услугите и продуктите ни.

Правни основания

Правните основания, въз основа на които обработваме лични данни алтернативно са:
• Изпълнение нормативни задължения;
• Наличие на легитимен интерес;
• Защита на Ваши жизненоважни интереси;
• Вашето изрично, конкретно и недвусмислено съгласие.

Срокове на съхранение

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали и описали в настоящата Политика. Във всички случаи ще се съобразим с давностните срокове за завеждане на определени искове съгласно българското законодателство, като най-дългите такива са 10 г.

Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството. В тази връзка, сме предприели мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване.

Вашите права

Съгласно европейското и местно законодателство, в зависимост от правното основание, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:
• Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни, ако това е възможно;
• Право на коригиране: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас;
• Право изтриването на лични данни (право „да бъдеш забравен“): имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, но доколкото са налице основанията за това;
• Ограничаване на обработването: Доколкото са изпълнени законовите условия, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас;
• Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретния тип обработка, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес. Ако на това основание обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, то ние сме длъжни да прекратим обработването;
• Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработените данни въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
Следва да имате предвид че не всички от посочените по-горе права са абсолютни и не винаги са приложими, като е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто и пълно разбиране на Вашето искане.

Видове данни

Докато използваме нашата услуга, може да поискаме да ни предоставите определена информация, която може да ви идентифицира лично или която може да се използва за връзка с вас. Личната информация може да включва, но не се ограничава до: Име, Имейл адрес, Телефонен номер, Регистрационни данни. 

Ние събираме информация, която вашият браузър изпраща. Тези регистрационни данни могат да включват информация като адрес на интернет протокола („IP”) на вашия компютър, тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часът и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници и други статистика.

Бисквитки

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата услуга.

Доставчици на услуги

Можем да наемем фирми и лица на трети страни, за да улесним нашата Услуга, да предоставим Услугата от наше име, да извършим услуги, свързани с „Услугата“, или да ни помогнем да анализираме как се използва нашата Услуга. Тези трети страни имат достъп до вашата Лична информация само за изпълнение на тези задачи от наше име и са длъжни да не я разкриват или използват за каквито и да било други цели.

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашата услуга не се обръща към лица под 18-годишна възраст („Деца“). Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако сте родител или настойник и сте наясно, че вашето дете ни е предоставило лична информация, моля свържете се с нас. Ако открием, че дете под 18 години ни е предоставило Лична информация, ние веднага ще изтрием такава информация от нашите сървъри.

Спазване на законите

Ще разкрием Вашата Лична информация, когато това се изисква от закона или призовка.

Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница. Препоръчваме ви да преглеждате периодично тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно политиката ни за поверителност, моля свържете с нас на info@totemskibansko.com.

Заглавие

Go to Top